Ekologie

25.1.2023 Uhlíková neutralita naší společnosti již letos

   V loňském roce jsme začali připravovat projekt, který nám umožní z dřevní štěpky (materiálu, který vzniká v našem závodě) vyrábět elektrickou energii a teplo. V tomto roce jej, s pomocí německé firmy Spanner, britské firmy Stronga a finanční společnosti Unicredit, uvedeme v život. Jedná se o technologii, kde se dřevní štěpka pomocí pyrolýzy zplynuje.  Následně je dřevoplynem poháněn spalovací motor, který pohání generátor. Vyrobené teplo bude beze zbytku využito v naších sušárnách řeziva a štěpky, v zimním období také samozřejmě na vytápění provozu. Elektrickou energii využijeme pro pohon všech zařízení v našem závodu a přebytky budou dodávány do sítě. Do budoucna i pro pohon vozidel a manipulační techniky.

Tím bude většina našich procesů poháněna zelenou energií vyrobenou z biomasy. 

Ale použitá technologie nám umožní díky produkci látky zvané česky "biouhel", ukládat oxid uhličitý z atmosféry. Tedy z atmosféry ho fakticky stahují stromy, které zpracováváme. Díky pyrolýze zůstane uhlík ve formě biouhlu v čisté a nerozpustné formě pro použití v zemědělství, lesnictví a i v jiných oblastech. Pokud by Vás zajímaly další informace o biouhlu, doporučuji nahlédnout sem: BIOUHEL.CZ s. r. o. - O biouhlu

Touto technologií tedy "vysajeme" z atmosféry cca 2 tuny oxidu uhličitého denně. Což naši společnost přenese přes práh uhlíkové neutrality až do uhlíkové negativity. Budeme pak v našich procesech více oxidu uhličitého ukládat než produkovat.

 Pokud by Vás technologie zajímala a chtěli jste ji vidět na vlastní oči, rádi Vás u nás v závodě v druhé polovině roku, po spuštění projektu, uvítáme.

 

Obnovitelné zdroje by měli být také obnovovány

    Snad každý z nás ví, že dřevo je obnovitelný zdroj. Ale aby byl zdroj obnovitelný, je potřeba jej také obnovovat. Společnost Equidomus s.r.o. pořeže na pile a následně dále zpracuje ročně zhruba 10 000 m3 dřeva. Pro zjednodušení řekněme, že je to zhruba 10 000 stromů. A proto bychom chtěli docílit toho, že bychom každý rok vysadili alespoň deset tisíc stromků na vykácené paseky.

            sazenice                                                      sázení lesa                           

     Ti z Vás, kdož jsou poznamenání nějakým lesnickým vzděláním jistě rychle odpoví. „No to zní sice pěkně, ale 10 tisíc stromů vzrostlého lesa zabírá zhruba nějakých 25 hektarů, kdežto deset tisíc sazenic je zhruba na jeden hektar“. A já nemohu než říci, že je to pravda. Ale cítíme povinnost začít alespoň takto a pokud se nám bude dařit nakoupit za rok více hektarů lesa, tak rádi vysázíme i více sazenic.

      Takže pokud máte nějaký les a uvažujete o prodeji, určitě nás kontaktujte – lesnictvi@equidomus.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výroba elektické energie:

Myšlenka: „Nedokázali bychom využít dřevní štěpku v našem provozu namísto odvozu do 100km vzdálené elektrárny?

Dřevní štěpka, která vzniká při naší pilařské výrobě putuje i do cca 100km vzdálené elektrárny na biomasu v Rakousku. Řekli jsme si, jestli bychom nedokázali vyrábět elektřinu u nás, s minimálními náklady na dopravu, prakticky CO2 neutrálním způsobem a pak ji u nás i spotřebovat na provoz elektrických zařízení a vznikajícím teplem zásobovat naše sušárny řeziva. Z této myšlenky vznikla spolupráce s ČVUT a vznikl s podporou Evropské unie „Koncepční návrh a optimalizace výrobní linky za účelem kombinované výroby tepla“

Projekt: KONCEPČNÍ NÁVRH A OPTIMALIZACE VÝROBNÍ LINKY ZA ÚČELEM KOMBINOVANÉ VÝROBY TEPLA je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je koncepční návrh a optimalizace výrobní linky pro truhlářství, která zahrnuje mikrokogenerační jednotky a kotle spalující dřevěná paliva v kombinaci se sušárnou dřeva a je zaměřený na zvýšení efektivity sušení dřeva a hospodárné využití dostupného dřevěného materiálu.

Equidomus a ekologie

Vyrobil Simopt, s.r.o.

Copyright © 2017, Equidomus s.r.o., All Rights Reserved

Obchodní podmínky